UPISI – Upute roditeljima za predaju Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Križevci

Dječji vrtić Križevci će ove godine zaprimati Zahtjeve za upis putem on-line aplikacije e-Upisi od 25.5.2021. do 3.6.2021.

On-line aplikaciji za e-upis moći će pristupiti svaki roditelj/skrbnik koji ima pristup internetu te je korisnik usluge e-građani.  Roditelji koji to neće biti u mogućnosti moći će doći u vrtić u unaprijed dogovorenom terminu i za njih će to učiniti osobe ovlaštene kao administrator u procesu e-Upisa.

Rodni list za dijete koje se upisuje u vrtić, potvrde o prebivalištu za dijete i roditelje te potvrde o zaposlenju roditelja NIJE POTREBNO vaditi za podnošenje Zahtjeva za upis, već će ih aplikacija za upis sama pronaći putem sustava e-građani.

Potrebna je samo dokumentacija kojom se ostvaruju bodovi za prednost pri upisu:

 1. za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta ili smrtni list za roditelja preminulog od posljedica Domovinskog rata
 2. za dijete roditelja s invaliditetom – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta
 3. za dijete samohranog roditelja –dokaz o samohranosti (rodni list djeteta/ smrtni list za preminulog roditelja/ potvrda o nestanku drugog roditelja/ Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi/ dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora)
 4. za dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji – dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika)
 5. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – Rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi
 6. za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina priložiti rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 7. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje o pravu na doplatak za djecu
 8. za dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju
 9. za dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen – potvrda o redovitom školovanju ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Te dokumente bit će potrebno skenirati i učitati ih na za to predviđenim mjestima.

Roditelji koji će dolaziti u vrtić za podnošenje Zahtjeva MORAJU  sa sobom imati:

 1. rodni list za dijete za koje se predaje Zahtjev (može biti fotokopija ili stariji rodni list)
 2. osobne iskaznice za oba roditelja/skrbnika ili samo svoju ako je samohrani roditelj
 3. ispunjen Obrazac za inicijalni razgovor 2021.
 4. svu ostalu dokumentaciju koja je gore navedena, a kojom se ostvaruje pravo prednosti pri upisu
 5. za dijete s teškoćama u razvoju – preslika medicinske dokumentacije, nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o njezi djeteta s težim smetnjama u razvoju
 6. dodatna medicinska, psihološka, logopedska dokumentacija ako postoji

 

Tags


Ovdje još nema sadržaja za prikaz.