Stol sa bojicama i škaricama

Povijest dječjeg vrtića Križevci

1979. godine otvara se novoizgrađena zgrada Dječjeg vrtića u ulici Matije Gupca. Vrtić radi u sastavu osnovne škole “Vladimir Nazor” Križevci kao njena Radna jedinica. U novom prostoru vrtića bilo je smješteno 6 odgojno – obrazovnih skupina djece vrtićke dobi, a nekoliko godina kasnije u jednom dvosobnom stanu u zgradi u blizini vrtića, počinju s radom i dječje jaslice (dvije odgojne skupine).

Pored primarnog programa vrtić organizira i provodi minimalni program (“malu školu”) za djecu koja su u godini pred polazak u školu, a nisu korisnici primarnog programa.

1. srpnja 1992. godine Odlukom skupštine općine Križevci, Dječji vrtić Križevci postaje samostalna ustanova. Pored redovitog primarnog programa istom Odlukom je Dječji vrtić Križevci nositelj cjelokupnog minimalnog programa za cijelo područje općine Križevci, a ne samo kao do tada za područje grada i prigradskih naselja. Sve ovo dakako je zahtijevalo i drugačiji ustroj rada te je u vrtiću bilo zaposleno 28 djelatnika od toga 21 odgojno-obrazovni djelatnik (medicinske sestre, odgojiteljice, zdravstvena voditeljica i pedagoginja).

U osam odgojno – obrazovnih skupina bilo je obuhvaćeno 150 djece vrtića i jaslica. Provodio se 10-satni program.

U minimalnom programu (“maloj školi”) bilo je 295 djece u 17 odgojno -obrazovnih skupina, imala je 250 sati godišnje neposrednog rada s djecom (14 skupina).

U kolovozu 1994. privatno poduzeće “GRAMEX” iz Križevaca i njegov vlasnik gospodin Đuro Salaj (inače djed polaznika vrtića) poklanja Dječjem vrtiću BAZEN koji je u ljetnim mjesecima za djecu izvor velike radosti .

Iz godine u godinu raste broj zainteresiranih roditelja za smještaj djeteta u jaslice i vrtić. Postojeći prostorni uvjeti nisu mogli zadovoljiti te potrebe i u Gradu se donosi odluka za gradnju JASLICA.

U rujnu 1995. godine postavlja se kamen temeljac za izgradnju jaslica, a već u veljači 1997. godine zgrada se počinje koristiti za potrebe roditelja i djece jasličke dobi. Time se povećava broj skupina i djece u vrtiću.

Otvaranjem jaslica u vrtiću se povećava broj skupina 4 skupine jaslica i 6 skupina vrtića.

Kako tih godina stupa na snagu novi Zakon o državnoj upravi i samoupravi dolazi i do ponovnog preustroja predškolskog odgoja na području bivše općine Križevci. Program predškole (kako se sada zove na temelju Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi) spada u nadležnost novoustrojenih općina.

Dječji vrtić Križevci provodi program predškole samo za područje grada i prigradskih naselja.

Vrtić je svojim kvalitetnim radom uspio steći povjerenje roditelja i djece. Nizom aktivnosti iz godine u godinu vodila se briga da djeca ovog grada imaju kvalitetno okruženje u kojem će moći u najvećoj mogućoj mjeri razvijati svoje sposobnosti i svoju osobnost.

Za svoj kvalitetan rad vrtić je dobio niz priznanja u gradu i izvan, a istaknuli bi priznanja koje je dječji zbor “Potočnice” svake godine dobivao na Glazbenim svečanostima u gradu i županiji, Donaciju Zagrebačke banke za projekt “Dijete i grad”, redovito sudjelovanje s dječjim likovnim radovima na natječaju Turističke zajednice i osvajanje prvih i drugih nagrada. Kvaliteti odgojno-obrazovnog rada u vrtiću naročito je pridonijela suradnja s nizom ustanova u gradu i državi.