Stol sa bojicama i škaricama

Opći akti ustanove

Kurikulum Dječjeg vrtića Križevci za pedagošku godinu 2019./20.

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020.

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga

Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece 2022  

Pravilnik o upisu 2023

Statut DV Križevci 2023.

GDPR pravilnik Dječjeg vrtića Križevci

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Zahtjev za ispis iz vrtića

Pravilnik o upisu 2024 – web