Stol sa bojicama i škaricama

Dječji vrtić Križevci danas

Dječji vrtić Križevci danas obuhvaća 13 odgojno-obrazovnih skupina, a od toga 4 jasličke i 9 vrtićkih, u kojima se provodi 10-satni program. Pedagoške godine 2023./24. u redovni program upisano je 250 djece.

Osim redovnog 10-satnog programa vrtić nudi i kraće programe koji se organiziraju prema interesima roditelja i djece. Neki od kraćih programa koji su se provodili posljednjih nekoliko godina su: igraonica na engleskom jeziku, igraonica plesa i sportska igraonica. U vrtićkim skupinama provodi se kraći program katoličkod vjerskog odgoja, a vodi ga odgojiteljica s kanonskim mandatom. Takvi programi provode se u poslijepodnevnim satima. Radno vrijeme vrtića je od 6:00 do 16,30 sati. Dječji vrtić Križevci ima sveukupno 37 zaposlenika. U svakoj odgojno-obrazovnoj skupini vrtićke dobi rade dvije odgojiteljice, a u jaslicama, zbog specifičnih razvojnih potreba djece, jedna odgojiteljica i jedna medicinska sestra. Stručni tim Dječjeg vrtića Križevci čine pedagoginja i zdravstvena voditeljica koji su također u svakodnevnoj interakciji s djecom.