Dječji vrtić Križevci danas obuhvaća 11 odgojno-obrazovnih skupina, a od toga 4 jasličke i 7 vrtićkih, u kojima se provodi 10-satni program. U jednoj skupini provodi se obogaćivanje redovnog programa kroz katolički vjerski odgoj, a vodi ga odgojiteljica s kanonskim mandatom. Pedagoške godine 2018./19. u redovni program upisano je 230 djece te 100 djece u program predškole.

Osim redovnog 10-satnog programa vrtić nudi i kraće programe koji se organiziraju prema interesima roditelja i djece. Neki od kraćih programa koji su se provodili posljednjih nekoliko godina su: igraonica na engleskom jeziku, igraonica plesa i sportska igraonica. Takvi programi provode se u poslijepodnevnim satima. Radno vrijeme vrtića je od 6:00 do 16,30 sati. Dječji vrtić Križevci ima sveukupno 37 zaposlenika. U svakoj odgojno-obrazovnoj skupini vrtićke dobi rade dvije odgojiteljice, a u jaslicama, zbog specifičnih razvojnih potreba djece te dobi, jedna odgojiteljica i jedna medicinska sestra. Stručni tim Dječjeg vrtića Križevci čine pedagoginja, logopedinja i viša medicinska sestra koji su također u svakodnevnoj interakciji s djecom.

Odgojno-obrazovni rad zasniva na humanističko-razvojnoj koncepciji, a djelatnost ostvaruje prema redovitim programima skrbi, zdravstvene zaštite, prehrane te odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. U svakodnevnom radu odgojiteljice se koriste suvremenim znanstvenim metodama koje na najpovoljniji način utječu na razvoj djeteta. Koriste se razni oblici rada, rad u malim skupinama, individualni rad, grupni rad koji se organiziraju u centrima aktivnosti. Centri su opremljeni raznovrsnim didaktičkim igračkama te pedagoški neoblikovanim materijalom. Također velik dio materijala koji se koristi u radu s djecom izrađuju same odgojiteljice.