Naslovna fotografija dijete crta leptira

Dječji vrtić Križevci

Stol sa kockicama

250 djece godišnje

O našem vrtiću

Dječji vrtić Križevci danas obuhvaća 13 odgojno-obrazovnih skupina, a od toga 4 jasličke i 9 vrtićkih, u kojima se provodi 10-satni program. U prosjeku je u redovni program upisano 250 djece.

  • redovan 10-satni program
  • kraći programi ovisno o interesu

Lista aktualnih natječaja