Stol sa bojicama i škaricama

Povijesni razvoj predškolskog odgoja u Križevcima

U Križevcima se s djecom predškolske dobi prve počinju baviti časne sestre KĆERI BOŽJE LJUBAVI.

1928. godine otvaraju „SPILSCHULE“ ili dječji vrtić „Anđela Čuvara“ za križevačke petogodišnjake i šestogodišnjake. Tu djelatnost su obavljale do 1947. godine.

Tek 1982. godine sestre ponovo otvaraju vrtić s jednom mješovitom skupinom djece i taj vrtić radi sve do 1997. godine kada je registriran u sklopu dječjeg vrtića Svetog Josipa iz Zagreba pa se od tada i zove Dječji vrtić Svetog Josipa, Podružnica Križevci.

            Pored navedenog u Križevcima osim časnih sestara, počeci organiziranog predškolskog odgoja u sežu od daleke 1954. godine kada je društvo „Naša djeca“ pod rukovodstvom gospođe Ljubice Dužanec započelo rad s predškolskom djecom. U mjesecu travnju 1954. dvije učenice Učiteljske škole iz Križevaca radile su tri puta tjedno sa 28 djece u “maloj školi “.

U rujnu 1954. godine započinje s radom i Dječji vrtić na prostoru tzv. Ribnjaka. Vrtić je imao dvije odgojno-obrazovne skupine u kojima su radile odgojiteljice Lidija Hamer i Ljerka Popović. Već tada je IGRA korištena kao najprimjerenija metoda za rad s djecom predškolske dobi.

Šezdesetih godina programski sadržaji obvezno su sadržavali dio vezan uz boravak u prirodi, pa su već tada djeca uživala u prirodnim ljepotama Kalnika i igri u prirodi. Fotografije iz tog perioda sačuvane kod nekadašnjih polaznika vrtića pokazuju da su još uvijek prisutne igre u prirodi i s prirodnim materijalima za djecu neiscrpni izvor zadovoljstva. I tada su djeca rado i s ponosom pokazivala odraslima kako je malo potrebno da se bude sretan i zadovoljan. Iz tog perioda u sjećanju su najviše ostali – CVJETNI KORZO za koji su se skoro cijele godine vršile pripreme i djece i roditelja.

1967. godine polaznici Dječjeg vrtića počinju koristiti blagodati primorskog sunca, mora i zraka, te počinje organizirano LJETOVANJE u odmaralištu na otoku Pagu.

Krajem šezdesetih vrtić mijenja prostor i od tada pa sve do 1979. godine radi u prostoru Vatrogasnog doma u Križevcima. Broj djece se iz godine u godinu povećava, pa se tako povećava i broj odgojiteljica.