Stol sa bojicama i škaricama

Upisi u kraće programe

Tijekom mjeseca rujna kada su formirane skupine u vrtiću i u jaslicama, roditeljima se nastoje ponuditi kraći programi za koje su zainteresirani.

Kraći programi odvijaju se u popodnevnim satima (nakon 16:15 sati).

Voditelji tih programa moraju ispunjavati uvjete prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.