Stol sa bojicama i škaricama

O nama

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križevci:

 

Mario Martinčević – predstavnik Osnivača

Ana Cukor – predstavnik Osnivača

Ivana Štragelj – predstavnik  Osnivača

Martina (Marta) Požgaj – predstavnik odgojitelja

Maja Petračija – predstavnik roditelja  

Upravnom vijeću možete se obratiti pisanim putem (poštom) na adresu:

Dječji vrtić Križevci

,,Za Upravno vijeće”

Matije Gupca 52

48 260 Križevci

kao i predstavnici roditelja putem elektroničke pošte