Stol sa bojicama i škaricama

Pravo na pristup informacijama

 

Obrazac-za-pristup-informacijama

Obrazac-za-ponovnu-uporabu-informacija-1

Obrazac-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu u PDF formatu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu u PDF formatu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu u pdf formatu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu u csv formatu