Svjetski dan osoba s Down sindromom

U ponedjeljak, 22. ožujka 2021. u Dječjem vrtiću Križevci obilježen je svjetski dan osoba s Down sindromom. Sam datum obilježavanja je značajan. Naime, 21. ožujka (21.3.) simbolizira trisomiju, tri kromosoma u 21. paru koji uzrokuju Down sindrom. Budući da par kromosoma izgleda kao čarape, simbol obilježavanja Svjetskog dana osoba s Down sindromom su upravo šarene čarape. Ideja je da se na taj način potakne ljude da započnu razgovor o različitosti, jedinstvenosti, uključenosti i prihvaćanju. Upravo o tim temama razgovaralo se danas u našim odgojnim skupinama, a šarenim rasparenim čarapama šaljemo podršku osobama s Down sindromom.