Skupina Ježići i dinosauri

Kako su djeca u vrtić često donosila dinosaure i iskazivala sve veće zanimanje za igru i istraživanje o njima, slijedeći interes djece odlučile smo im omogućiti aktivnosti kojima će steći više spoznaja i iskustvenog doživljaja o temi.

U sobi dnevnog boravka formirale smo centar s različitim vrstama dinosaura. Od neoblikovanog materijala smo izradile „Otok dinosaura“,  a u suradnji s roditeljima prikupile smo razne enciklopedije i slikovni materijal.

Dječaci i djevojčice pokazali su veliko zanimanje i oduševljenje u različitim igrama i istraživačko-spoznajnim aktivnostima o dinosaurima. Naučili su nešto novo i obogatili svoj rječnik novim pojmovima (triceratops, pterosaur, diplodocus). Kroz istraživačke aktivnosti djeca su stekla spoznaju o vulkanu, lavi i ledu. Istraživali su kosti dinosaura. Kroz likovne aktivnosti  modelirali su dinosaure plastelinom, izrađivali čarobne narukvice sa raznim motivima  dinosaura, provodili različite tjelesne aktivnosti i pokretnu igru „tragovima dinosaura”.

Simbolička igra u  formiranom kutiću traje i dalje, a sadržaje i poticaje ćemo nadograđivati prema interesu djece.

Odgojiteljice: Marina Filipčić i Ana Škvorc Jambrušić

Tags


Ovdje još nema sadržaja za prikaz.