PLAN UPISA U DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Preuzmite dokument Plan upisa u Dječji vrtić Križevci za ped. god. 2019./2020. 

U skladu s brojem djece školskih obveznika koji se upisuju u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2019./2020. Dječji vrtić Križevci će u pedagoškoj godini 2019./2020. upisati djecu jasličke i vrtićke dobi.

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Križevci možete skinuti s naše internetske stranice (vrtic.krizevci.hr) ili ga preuzeti u Vrtiću te ga s priloženom dokumentacijom predati osobno ili poslati preporučeno OD 1. TRAVNJA DO 30. TRAVNJA 2019. GODINE.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI:

  1. ispunjen i potpisan (od strane roditelja) zahtjev za upis djeteta u Vrtić;
  2. zamolba
  3. izvornik ili preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta;
  4. izvornik ili preslika potvrde o prebivalištu djeteta ili osobna iskaznica za djecu mlađu od 16 godina izdane od MUP-a;
  5. preslike osobnih iskaznica roditelja ili potvrde o prebivalištu;
  6. ostale isprave ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir.