Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13) i članka 53.Statuta Dječjeg vrtića Križevci (Službeni vjesnik Grada Križevaca br. 4/09 i 1/13 od 27.08.2014.) i Odluke od 28.09.2017. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križevci raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice na 4 godine

 

Ravnateljem/icom može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 37.stavak 1.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13) i članka 53.Statuta Dječjeg vrtića Križevci:

– osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, viša ili visoka stručna sprema

– pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja

 

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:

                        – dokaz o školskoj i stručnoj spremi

                        – domovnicu ili ovjerenu presliku

                        – dokaz o radnom iskustvu

                        – potvrdu o nekažnjavanju

                        – životopis

                        – godišnji plan rada Dječjeg vrtića za iduće četiri godine

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja treba dostaviti na adresu: Dječji vrtić Križevci, Matije Gupca 52, 48 260 Križevci, u roku 8 dana nakon dana objave natječaja uz naznaku „Natječaj za izbor ravnatelja – ne otvaraj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana nakon dana isteka roka za podnošenja prijave.

 

Dječji vrtić Križevci

Tel./fax: 048/681-309