DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

Matije Gupca 52

48260 KRIŽEVCI

Tel.fax: 048/681-309

E-mail DV Križevci

 

vrtic@krizevci.hr

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križevci, Matije Gupca 52 Križevci, na temelju Odluke od 31.01.2018. godine raspisuje

   N A T J E Č A J

 za radno mjesto logopeda-inje

    1 izvršitelj, VSS, na neodređeno radno vrijeme

 

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– ovjerenu presliku domovnice

– ovjerenu presliku diplome o stručnoj spremi

– svjedodžba o položenom stručnom ispitu

– Uvjerenje o nekažnjavanju

Natječaj je otvoren 8 dana od objave.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće biti razmatrane.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u zakonskom roku.