Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. studenog diljem svijeta s ciljem podsjećanja javnosti o potrebi zaštite prava djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Prava djece zajamčena su brojnim dokumentima, od kojih se ističu Deklaracija o pravima djeteta i Konvencija o pravima djeteta. Poštivanje navedenih dokumenata svojevrsna je „prisega“ odgajatelja i svih onih koji rade s djecom i mladima da će svoj rad posvetiti zaštiti prava djece te promicanju ljubavi.

Za ovaj poseban dan, donosimo vam nekoliko likovnih i dr. radova naših mališana.

Ne zaboravite svakoga dana podsjećati djecu koliko su predivna i vrijedna! 🙂