Ovog tjedna naše male Kapljice odlučile su se baviti temom šume. Razgovor o šumi naveo ih je na ideju da u sobi dnevnog boravka naprave svoju. Karton, mahovina, grančice, lišće… i u taj čas izrasla je šuma! Figurice šumskih životinja koje su djeca imenovala poslužile su i kao poticaj za simboličku igru. Djeca su oponašala glasanje i kretanje životinja, a odgojiteljice su pripremile i zanimljive stolno-manipulativne igre na temu šume. Likovna aktivnost uključivala je bojanje češera – izradu malenih borića. Pozivamo i vas da pomoću fotografija zakoračite u šumu Kapljica!