Kao dio odgoja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, od najmanjih nogu, a u skladu s razvojnim mogućnostima djece, razvijamo svijest o važnosti svake, pa i rodne ravnopravnosti. Kapljice su tako ove godine Dan žena odlučile obilježiti sadnjom kala koje će pokloniti svojim majkama, bakama i drugim dragim ženama.