Povodom Dana grada na glavnom je gradskom trgu bila postavljena tradicionalna izložba dječjih radova u kojoj su sudjelovale i naše skupine Bombončići i Zvjezdice. U svojim su radovima prikazivali križevačke velikane – dok su se Zvjezdice odlučile za sv. Marka Križevčanina, Bombončići su proučavali život i djelo Marcela Kiepacha, u sklopu čega su pomoć potražili u muzeju grada Križevaca. Velikim prijateljima u pomoć su priskočili i Limači koji su sudjelovali u izložbi sa svojim radom “Naš grad”.