Radionica “Kako i zašto kompostirati”

U utorak, 17.04.2018. u našem vrtiću održana je još jedna radionica u suradnji s Komunalnim poduzećem Križevci. Ovog puta radilo se o kompostiranju. Radionicu “Kako i zašto kompostirati” vodile su Dijana Mijač Dretar i Marija Vragović. Naučili smo što sve spada u biootpad (ostaci od pripreme hrane i vrtni ili zeleni otpad) te kako najbolje s njim postupati, odnosno kako od njega dobiti kompost koji ćemo koristiti u našem vrtu za sadnju cvijeća i povrća. Kompostište koje nam je izradio jedan roditelj nalazit će se u blizini našeg vrta i svakodnevno ćemo tamo odnositi ostatke svježeg voća i povrća, a povremeno i travu, lišće i granje.

Aktivnost recikliranja papira

Prema programu rada Ekoškole (Ekovrtića) za 2017./18. godinu nastavljena je suradnja s Komunalnim poduzećem Križevci. Jedan od zadataka iz programa je poticanje aktivnosti recikliranja papira pa je tako u srijedu, 11.4.2018. u našem vrtiću održana radionica za djecu predškolskih odgojnih skupina. Radionicu su vodile djelatnice Komunalnog poduzeća Križevci, Dijana Mijač Dretar i Marija Vragović, a plan daljnje suradnje dogovorili smo i s direktorom Komunalnog poduzeća Križevci, Martinom Kozjakom. Djeca su rado sudjelovala u aktivnosti, pažljivo pratila i usvajala postupak recikliranja papira. Na taj način nastojimo kod djece širiti spoznaju o važnosti recikliranja papira. Dobiveni reciklirani papir bit će iskorišten povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje i Dana Grada.

Održana 3. radionica iz ciklusa “Rana pismenost – u čemu je kvaka?”

U srijedu, 21. ožujka 2018. održana je stručna radionica na temu pripovijedanja. Radionica je dio ciklusa radionica pod nazivom „Rana pismenost – u čemu je kvaka?“ namijenjenih odgojiteljima iz DV Križevci, DV Zraka sunca, DV Sv. Josipa i DV Čarobna šuma, a organizira ih logopedinja iz Dječjeg vrtića Križevci, Maja Krušić.

Pripovijedanje je jedna od temeljnih vještina važnih za čitalačke sposobnosti i pokazatelj jezičnih teškoća i teškoća u čitanju. Uključuje velik broj naprednih vještina kao što su nizanje događaja, uporaba rječnika, razumijevanje uzročno – posljedične veze i iznošenje ideja. Zato je važno odgojitelje upoznati s načinima poticanja pripovjednih sposobnosti u predškolskom razdoblju.

Cilj radionica je podučiti odgojitelje kako prepoznati pojavnost određenih aspekata rane pismenosti u određenoj dobi i načinima poticanja unutar skupine, kroz vođene aktivnosti, u oblikovanju materijala u centrima početnog čitanja i pisanja i savjetovanju roditelja. Pretpostavka je da će bolje poznavanje urednog razvoja predvještina čitanja i pisanja odgojiteljima pomoći u uočavanju odstupanja i rizika za specifične teškoće učenja: disleksiju, disgrafiju i diskalkuliju.

Materijali izrađeni na ovoj radionici bit će izloženi na Dječjem odjelu, a kako smo se obogatili novim znanjima te pritom i zabavili, pogledajte na fotografijama.

“Vidi i klikni” – interaktivna radionica u suradnji s HAK-om

U srijedu, 08.02.2018. u suradnji s HAK-om u Dječjem vrtiću Križevci održana je interaktivna radionica za djecu znakovitog naziva – “Vidi i klikni”. Djeci je objašnjeno da je u prometu važno vidjeti i biti viđen i upozoreni su na beziznimno korištenje sigurnosnog pojasa. Radionica je obuhvatila vježbanje pravilnog korištenja nogostupa, uočavanje svjetla na semaforu, propisno prelaženje ceste korištenjem pješačkog prijelaza i na mjestu gdje nema pješačkog prijelaza, simulaciju prelaska u situaciji kada nailazi automobil, vježbanje vizualnog kontakta i komunikacije s vozačem, upoznavanje s rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila, propisno i pravilno sjedenje u automobilu te korištenje dječjih sjedalica i sigurnosnih pojaseva u automobilu. U radionici su sudjelovala djeca odgojnih skupina Kockice i Pačići.

Natječaj za logopeda

DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

Matije Gupca 52

48260 KRIŽEVCI

Tel.fax: 048/681-309

E-mail DV Križevci

 

vrtic@krizevci.hr

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križevci, Matije Gupca 52 Križevci, na temelju Odluke od 31.01.2018. godine raspisuje

   N A T J E Č A J

 za radno mjesto logopeda-inje

    1 izvršitelj, VSS, na neodređeno radno vrijeme

 

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– ovjerenu presliku domovnice

– ovjerenu presliku diplome o stručnoj spremi

– svjedodžba o položenom stručnom ispitu

– Uvjerenje o nekažnjavanju

Natječaj je otvoren 8 dana od objave.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće biti razmatrane.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u zakonskom roku.

Započeo ciklus radionica “Rana pismenost – u čemu je kvaka?”

 

U srijedu, 24. siječnja 2018. u Dječjem vrtiću Križevci održana je prva u sklopu niza radionica „Rana pismenost – u čemu je kvaka?“ za poticanje predvještina čitanja i pisanja. Radionice vodi Maja Krušić, logopedinja u Dječjem vrtiću Križevci, a namijenjene su odgojiteljima Dječjeg vrtića Križevci, Dječjeg vrtića Zraka sunca, Dječjeg vrtića Sveti Josip, Dječjeg vrtića Čarobna šuma, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci te igraonice pri Gradskoj knjižnici Franjo Marković.

Radionice su bazirane na iskustvenom učenju uz kratki teorijski osvrt na ranu pismenost te znanja i vještine koje čine ranu pismenost. Tema prve radionice bila je „Fonološka svjesnost“, a tijekom sljedeća 4 mjeseca održat će se još 4 radionice s temama: „Rječnik i pripovijedanje“, „Imenovanje slova i svjesnost o pisanom tekstu“, „Grafomotorika“ i „Predmatematičke vještine“.

Cilj radionica je podučiti odgojitelje kako prepoznati pojavnost određenih aspekata rane pismenosti u određenoj dobi i načinima poticanja unutar skupine kroz vođene aktivnosti, u oblikovanju materijala u centrima početnog čitanja i pisanja i savjetovanju roditelja. Pretpostavka je da će bolje poznavanje urednog razvoja predvještina čitanja i pisanja odgojiteljima pomoći u uočavanju odstupanja i rizika za specifične teškoće učenja: disleksiju, disgrafiju i diskalkuliju.