Rezultati upisa i raspored inicijalnih razgovora

Poštovani roditelji,

u privitku su rezultati upisa u redoviti program Dječjeg vrtića Križevci za ped.god. 2022./2023.

Šifra djeteta označena je prema Pravilniku o upisu i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga na slijedeći način: inicijali imena i prezimena djeteta i zadnjih 5 brojeva djetetovog OIB-a.

Primjer: Ivan Horvat OIB:12345678911 – iz čega proizlazi šifra IH78911

Inicijalni razgovori za primljenu djecu odvijati će se prema rasporedu, u priloženom dokumentu nalaze se upute i raspored inicijalnih razgovora.

Odluka upisi 2022_2023 ped.god.

Lista primljene djece

Lista čekanja

Termini inicijalnih razgovora