Pod nazivom “Moj otpad, moja odgovornost” polaznici Likovne grupe OŠ Ljudevita Modeca, koju vodi učiteljica likovne kulture Senka Pleše, u suradnji s Komunalnim poduzećem Križevci izradili su didaktičku igračku koji su poklonili polaznicima DV Križevci. Igra se sastoji od ploče s označenim poklopcima kanti za smeće i koristan otpad te kartica sa sličicom otpada koje treba razvrstati u pravu kantu. Cilj ove igre je edukacija djece o pravilnom razvrstavanju otpada, a Dijana Mijač Dretar je u ime Komunalnog poduzeća pozvala djecu da o naučenom educiraju i svoje roditelje.

i_mi_recikliramo_1 i_mi_recikliramo_2 i_mi_recikliramo_3 i_mi_recikliramo_4