Rezultati upisa

Poštovani roditelji,

u privitku su rezultati upisa u redoviti program Dječjeg vrtića Križevci za ped.god. 2022./2023.

 

Šifra djeteta označena je prema Pravilniku o upisu i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga na slijedeći način: inicijali imena i prezimena djeteta i zadnjih 5 brojeva djetetovog OIB-a.

Primjer: Ivan Horvat OIB:12345678911 – iz čega proizlazi šifra IH78911

Inicijalni razgovori za primljenu djecu i djecu koja prema čl. 17 Pravilnika ne podliježu bodovanju odvijati će se prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Odluka upisi 2022. 2023. ped.god.

Objava popis primljena djeca

Objava Lista čekanja-converted