Gošća s Filipina u Limačima

U utorak, 9. siječnja 2018. skupinu Limači stigla je jedna specifična gošća sa svojim suprugom. Radi se o Grace i Denisu. Grace je rodom s Filipina i ovih dana je na odmoru u Hrvatskoj kako bi upoznala Denisovu obitelj, ali i općenito ljude, kulturu i način života u našoj domovini. Djeca su ju s oduševljenjem prihvatila, a i ona se odlično uklopila u Limače. Susret s osobom iz tako dalekog kraja potaknuo je kod djece interes za istraživanjem pomoću globusa, karte i slikovnica.

Dječji advent

U srijedu i četvrtak, 13. i 14. prosinca 2017. g. održan je dječji advent u organizaciji Dječjeg vrtića Križevci. Djeca i roditelji mogli su sudjelovati u kreativnim likovnim radionicama, natjecateljskoj igri, a slušali su i priču o H.C.Andersena “Djevojčica sa šibicama”.

 

Gradske sportske igre vrtićanaca

U petak, 3.11.2017. održane su 11. Gradske sportske igre vrtićanaca u sportskoj dvorani OŠ Ljudevita Modeca. Iz našeg vrtića sudjelovala su djeca odgojnih skupina Pačići i Kockice. Djeca su se natjecala u štafeti,  savladavanju poligona, a održana je i štafeta roditelja i odgojitelja. U ukupnom poretku ekipa skupine Kockice osvojila je 2., a ekipa skupine Pačići 5. mjesto. Čestitamo svim sudionicima i zahvaljujemo roditeljima koji su sudjelovali u štafeti.

Gledali smo “Priču o zvuku”

U utorak, 24.10.2017. u Dječjem vrtiću Križevci gostovalo je kazalište Mala scena s predstavom “Priča o zvuku”. Priča počinje uspavanom gospođicom Zvukoljub koja se budi, umiva, pere zube, vozi bicikl, sluša ptice, pokisne… Svaki od tih momenata publika doživljava putem zvukova koji se čarolijom pojavljuju i nestaju. Budući da je scenografski minimalistička, predstava svoju publiku fokusira na glumicu koja ih mimikom i gestama vodi kroz zvukove koje generira “čarobna kocka” smještena na pozornici.

Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

U četvrtak, 12.10.2017. u Dječjem vrtiću Križevci održana je svečanost povodom dana kruha. Polaznici jaslica i vrtića pripremili su kratak program, a potom je vlč. Dražen Hladuvka blagoslovio sve okupljene, kruh, kolače, peciva i plodove zemlje. Košarama peciva i kolača razveselili smo i umirovljenike u domovima za stare i nemoćne osobe kod sestara bazilijanki i u domu obitelji Hatadi.

Zahvaljujemo svim roditeljima, bakama i djedovima koji su dali svoj doprinos za ovu svečanost kojom smo zahvalili za plodove zemlje.

Natječaj za ravnatelja

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13) i članka 53.Statuta Dječjeg vrtića Križevci (Službeni vjesnik Grada Križevaca br. 4/09 i 1/13 od 27.08.2014.) i Odluke od 28.09.2017. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križevci raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice na 4 godine

 

Ravnateljem/icom može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 37.stavak 1.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13) i članka 53.Statuta Dječjeg vrtića Križevci:

– osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, viša ili visoka stručna sprema

– pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja

 

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:

                        – dokaz o školskoj i stručnoj spremi

                        – domovnicu ili ovjerenu presliku

                        – dokaz o radnom iskustvu

                        – potvrdu o nekažnjavanju

                        – životopis

                        – godišnji plan rada Dječjeg vrtića za iduće četiri godine

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja treba dostaviti na adresu: Dječji vrtić Križevci, Matije Gupca 52, 48 260 Križevci, u roku 8 dana nakon dana objave natječaja uz naznaku „Natječaj za izbor ravnatelja – ne otvaraj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana nakon dana isteka roka za podnošenja prijave.

 

Dječji vrtić Križevci

Tel./fax: 048/681-309