Dragi roditelji,

u kraći program Predškole upisuju se djeca u dobi godinu prije polaska u osnovnu školu (djeca rođena između 1. travnja 2014. i 31. ožujka 2015.). Upisi u program predškole će se vršiti u periodu od 1.- 12. lipnja 2020. godine u prostorijama vrtića, radnim danom u vremenu od 8:00 do 15:00.

Za upis je potrebno ispuniti Zahtjev za upis_predškola i donijeti sljedeću dokumentaciju:

1. RODNI LIST DJETETA
2. POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJETETA 
3. DODATNU MEDICINSKU / LOGOPEDSKU / PSIHOLOŠKU DOKUMENTACIJU ako postoji

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj: 048/681-309.