Dječji vrtić Križevci raspisuje Javni poziv za upis djece u pedagošku godinu 2020./2021. u periodu od 18.-29.svibnja 2020. 

Javni poziv za upis djece u Dječji vrtić Križevci za ped. god. 2020.-2021.

Dokumentacija će se dostavljati isključivo elektronskim putem (skenirani dokumenti) na adresu vrtic.krizevci.info@gmail.com ili poštom na adresu Matije Gupca 52, 48 260 Križevci.

Uz Zahtjev_za_upis 2020.Obrazac za inicijalni razgovor 2020.  koji podnosi roditelj/skrbnik potrebna je i sljedeća dokumentacija:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA

 1. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 2. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA I RODITELJA/SKRBNIKA TE PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA/SKRBNIKA

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU:

 1. za dijete s teškoćama u razvoju – preslika medicinske dokumentacije, nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o njezi djeteta s težim smetnjama u razvoju
 2. za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim uvjetima i zdravstvenim prilikama – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu (Rješenje Centra za socijalnu skrb)
 3. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta
 4. za dijete roditelja s invaliditetom – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta
 5. za dijete oba zaposlena roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja Javnog poziva)
 6. za dijete samohranog zaposlenog roditelja – p0tvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja Javnog poziva) i dokaz o samohranosti (rodni list djeteta/ smrtni list za preminulog roditelja/ potvrda o nestanku drugog roditelja/ Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi/ dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora)
 7. za dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja Javnog poziva) i dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika)
 8. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – Rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi
 9. za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina priložiti rodni list  ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
 10. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje o pravu na doplatak za djecu
 11. za dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju
 12. za dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi zaposlen – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju i potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja Javnog poziva)
 13. za dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen – potvrda o redovitom školovanju ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja Javnog poziva)

 

OSTALA DOKUMENTACIJA  (RODITELJ/SKRBNIK DONOSI NA INICIJALNI RAZGOVOR)

1. Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu

2. Preslika knjižice cijepljenja

3. DODATNA MEDICINSKU / LOGOPEDSKU / PSIHOLOŠKU DOKUMENTACIJU

Zahtjevi zaprimljeni nakon roka za predaju i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati niti bodovati. Predaja Zahtjeva za upis  podrazumijeva predbilježbu djeteta za upis u vrtić.  Nakon postupka bodovanja,  Povjerenstvo za upis donosi Odluku o upisu djece na temelju koje se obavlja upis djece. 

Odluka o raspisivanju natječaja za upis djece u ped. godinu 2020.-2021.-converted