Stol sa bojicama i škaricama

Kikići

Poštovani roditelji i draga djeco,
u pdf dokumentu nalazi se aktivnost koju su pripremile odgajateljice.

Ponedjeljak, 27.4.2020.

Igre bojama

Srijeda, 29.4.2020.

Nabacivanje obruča

Petak, 1.5.2020.

Čepovi i boje

Ponedjeljak, 4.5.2020.

Tunel igra

Srijeda, 6.5.2020.

Priča o bojama

Petak, 8.5.2020.

Završna igra bojama

Utorak, 12.5.2020.

Proljetno kolo

Petak, 15.5.2020.

Izrada košnice

Srijeda, 20.5.2020.

Priča o pčelama