Upisi u program predškole

U kraći program Predškole upisuju se djeca u dobi godinu prije polaska u osnovnu školu (djeca koja će do 31.03. sljedeće godine napuniti 6 godina). Upisi se vrše tijekom mjeseca lipnja. 

Za upis je potrebno ispuniti Zahtjev i donijeti sljedeću dokumentaciju:

1. RODNI LIST DJETETA
2. POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJETETA PRIJE UPISA U PROGRAM PREDŠKOLE
3. DODATNU MEDICINSKU / LOGOPEDSKU / PSIHOLOŠKU DOKUMENTACIJU ako postoji