Upisi u program predškole

U kraći program Predškole upisuju se djeca u dobi godinu prije polaska u osnovnu školu (djeca koja će do 31.03. sljedeće godine napuniti 6 godina). Upisi se vrše tijekom mjeseca lipnja.

 

U program predškole se upisuju sva djeca Grada Križevaca i prema broju djece se organiziraju skupine. .