Upisi u program predškole

U skraćeni program Predškole upisuju se djeca u dobi godinu prije polaska u osnovnu školu (djeca koja će do 31.03. sljedeće godine napuniti 6 godina). Upisi se vrše tijekom mjeseca lipnja.

POTREBNI DOKUMENTI:

  • rodni list (fotokopija)

Roditelj ispunjava Zahtjev u kojem navodi podatke o djetetu, roditeljima i o posebnim potrebama djeteta (govor, alergije i sl.).

U program predškole se upisuju sva djeca Grada Križevaca i prema broju djece se organiziraju skupine. Ako za područne osnovne škole ima dovoljan broj djece za odgojnu skupinu tada se organizira program Predškole po osnovnim školama.