Upisi u jaslice i vrtić

Dječji vrtić Križevci će tijekom mjeseca travnja zaprimati zahtjeve za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2019./20.

Preuzmite dokument  Plan upisa u Dječji vrtić Križevci za ped. god. 2019./2020. 

Uz ZAHTJEV ZA UPIS koji podnosi roditelj potrebna je i sljedeća dokumentacija:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA:

1.ZAMOLBA ZA UPIS

2. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA (bez obzira na datum izdavanja isprave)

3. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA i preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA:

1. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
2. za dijete roditelja civilnih invalida: punomoćno rješenje Nadležnog organa
3. za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja i preslike prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
4. za dijete samohranih roditelja: dokazi o samohranosti – rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
5. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
6. za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
7. za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
8. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za djecu
9. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
10. za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb 
11. za dijete čija su oba roditelja učenici ili redovni studenti: potvrda o školovanju
12. za dijete čija oba roditelja privremeno rade u inozemstvu: potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja i preslike prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Za svu djecu za koju bude predan Zahtjev za upis s pripadajućom dokumentacijom obavit će se inicijalni razgovor. To je važan susret roditelja i članova stručnog tima vrtića na kojem roditelj ima priliku reći sve što želi o djetetu, njegovu razvoju osobinama, ponašanju i navikama, te postaviti sva pitanja koja mu se čine važnima.
Na inicijalni razgovor dolazi jedan ili oba roditelja s djetetom i sa sobom donose ispunjen OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVR. Inicijalni razgovori obavljat će se se tijekom svibnja s pedagoginjom, logopedinjom ili zdravstvenom voditeljicom vrtića. Za djecu koja budu primljena, a navršavaju 1 godinu tijekom pedagoške godine (nakon 1. rujna 2019.) inicijalni razgovor će se obavljati 2 tjedna prije polaska djeteta u jaslice.

U svibnju se formira Komisija za prijem djece u Dječji vrtić Križevci koja prema Pravilniku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križevci boduje pristigle zahtjeve i formira upisnu listu. Ukoliko je prijavljeno više djece nego što su upisni kapaciteti, formira se lista čekanja. Ako upisano dijete određeni period neopravdano ne polazi dječji vrtić ili ga roditelj ispiše, upisuje se prvo dijete s liste čekanja.