Pravo na pristup informacijama

Obrazac-ZAHTJEVA-ZA-PRISTUP-INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu u PDF formatu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu u PDF formatu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu u pdf formatu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu u csv formatu