Dokumenti

NOVO!

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U IZRADI FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

 

Kućni red

GDPR pravilnik Dječjeg vrtića Križevci

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Statut Dječjeg vrtića Križevci

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu u PDF formatu

FINA OBRAZAC GO FIN. IZVJEŠĆE 1.1.2018.-31.12.2018.

Bilješke 1.-12.2018.uz bilancu i PR-RAS

Bilješke uz BILANCU I-XII 2018

Bilješke uz OBVEZE I-XII 2018

Bilješke uz PR-RAS I-XII 2018 (1)

Bilješke uz P-VRIO I-XII 2018

Bilješke uz RAS-F I-XII 2018

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu u pdf formatu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu u csv formatu

 Financijski_izvjestaji_za_2017._godinu 

  Biljeske_1.-12.2017._uz_bilancu_i_PR-RAS

 

Izvješće_o_provedbi_ZPPI_2015

Kurikulum Dječjeg vrtića Križevci za pedagošku godinu 2015./16.