Dječji vrtić Križevci ove se godine u listopadu uključio u projekt samovrednovanja ustanova ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Cilj projekta je potpora vrtićima u procesu samovrednovanja i osiguranja kvalitete. Procesom samovrednovanja steći ćemo uvid u trenutačno stanje, uvidjeti naše jače i slabije strane te mogućnosti unapređenja kvalitete rada našeg vrtića. 

         U skladu s tim ciljem, razvijen je niz upitnika kojima se ispituje zadovoljstvo svih ključnih sudionika – roditelja, odgojitelja, stručnog tima, administrativno-tehničkoga i pomoćnog osoblja, ravnatelja i Upravnog vijeća dječjeg vrtića. Pitanjima iz upitnika obuhvaćen je niz područja ključnih za kvalitetu rada dječjeg vrtića – od odgojno-obrazovnog procesa te praćenja i vrednovanja preko materijalno-tehničkih uvjeta, organizacijskog vođenja, ljudskih resursa, zdravstveno-higijenskih uvjeta rada i sigurnosti do suradnje s užom i širom društvenom zajednicom, kao i područje kulture i strategije vrtića.

         Upitnici za roditelje kreirani su za ciljanu skupinu roditelja i to djece u dobi od 3 i 6 godina, a polaznici su najmanje godinu dana. Upitnicima  za roditelje ispituje se mišljenje i zadovoljstvo različitim područjima kvalitete rada dječjeg vrtića te prikupljaju komentari i prijedlozi roditelja za poboljšanja.

         Nakon provedbe upitnika, oni će biti poslani na obradu u Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Dobivene rezultate upitnika objavit ćemo na oglasnoj ploči vrtića.

Zahvaljujemo svima koji će sudjelovanjem dati svoj doprinos i pomoći nam da naš dječji vrtić učinimo boljim!