Roditeljski sastanak za roditelje djece koja su upisana u kraći program predškole održat će se

U SRIJEDU, 23.09.2015. U 16,30 SATI U DVORANI DJEČJEG VRTIĆA KRIŽEVCI.