Roditeljski sastanak za polaznike kraćeg programa predškole održat će se

u četvrtak, 21.09.2017. u 17 sati u dvorani Dječjeg vrtića Križevci.