Program predškole

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.) program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. U skladu s tim Dječji vrtić Križevci organizira kraći program predškole za djecu koja nisu polaznici redovitog programa. U pedagoškoj godini 2016./17. u kraći program upisano je 93 djece u 5 odgojnih skupina pri osnovnim školama. Program predškole započinje s radom 19.09.2016. i trajat će do 14.06.2017. s pauzom za vrijeme školskih praznika.

SKUPINA VRIJEME ODRŽAVANJA
 OŠ Ljudevita Modeca sk. A UJUTRO:   PONEDJELJAK I SRIJEDA 8:00-10:30

POPODNE:   PONEDJELJAK I SRIJEDA 12,30-15:00

 OŠ Ljudevita Modeca sk. B UJUTRO:

PONEDJELJAK 10:30-13:00     PETAK 8:00-10:30

POPODNE:

PONEDJELJAK 15:00-17:30     PETAK 12:30-15:00

OŠ Ljudevita Modeca sk. C UJUTRO:   SRIJEDA I PETAK 10:30-13:00

POPODNE:   SRIJEDA I PETAK 15:00-17:30

OŠ „Vladimir Nazor“ sk. A UTORAK I ČETVRTAK   8:00-10:30
OŠ „Vladimir Nazor“ sk. B UTORAK I ČETVRTAK   10:30-13:00