Kraći programi

Kraće programe organiziramo prema interesu roditelja i djece, tako da se programi mijenjaju iz godine u godinu, a neki ostaju više godina. Uglavnom su zastupljeni ovi programi:

  • Mala sportska škola
  • Igraonica na engleskom jeziku
  • Igraonica za djecu koja nisu korisnici redovitog programa                                                                                                                              Kraći programi su organizirani u popodnevnim satima i roditelji ih posebno plaćaju.