Zaposlenici

 

 • Odgojitelji: Martina Bajrić, Ranka Čubić – Habijanec, Jasna Đanić – Dvorski, Martina Dvečko,  Ksenija Feltrin, Romana Guzalić, Božica Hrlec, Mirjana Gregurek, Danijela Jagodić, Dragica Kemenović, Valentina Kemenović, Marina Filipčić, Martina Lepčić, Marija Krušić, Mirela Marenčić – Zenta, Zorica Martinac, Zlatica Matoić, Slađana Milak, Kristina Paić,  Martina Požgaj, Ana Škvorc, Jelena Tenodi – Vertuš
 • Medicinske sestre: Vesna Kofler, Vesna Povrženić i Vesna Sopić
 • Ravnatelj: Katarina Ivković-Balint, ravnatelj.vrtic@krizevci.hr
 • Pedagog: Ljiljana Kump, pedagog.vrtic.krizevci@gmail.com
  • zamjena: Ana-Marija Nikolić, pedagog.vrtic.krizevci@gmail.com, 097/746-0476
 • Zdravstveni voditelj: Ružica Krajcer, zdravstveni.voditelj.vrtic@krizevci.hr
 • Logoped: Maja Krušić, logoped.vrtic.krizevci@gmail.com
 • Tajnica-blagajnica: Vesna Babić, tajnistvo.vrtic@krizevci.hr
 • Kuharice: Marijana Podhraški, Draženka Konfic i Nada Petrek
 • Domar: Krešimir Novosel
 • Pralja – švelja: Štefica Ivanušić
 • Spremačice: Goranka Velić, Danijela Poharc i Gordana Lugomer