Zaposlenici

 

 • Odgojiteljice: Martina Bajrić, Ranka Čubić – Habijanec, Jasna Đanić – Dvorski, Martina Dvečko,  Marija Falat-Harča (zamjena), Ksenija Feltrin, Romana Guzalić, Božica Hrlec, Mirjana Gregurek, Danijela Jagodić, Dragica Kemenović, Valentina Kemenović, Marina Filipčić, Martina Lepčić (zamjena), Marija Krušić, Mirela Marenčić – Zenta, Zorica Martinac, Zlatica Matoić, Marina Mandić (zamjena) , Slađana Milak, Kristina Paić,  Martina Požgaj, Ana Škvorc, Jelena Tenodi – Vertuš
 • Medicinske sestre: Vesna Kofler, Vesna Povrženić i Vesna Sopić
 • Ravnateljica: Katarina Ivković-Balint, vrtic@krizevci.hr
 • Pedagoginja: Ljiljana Kump, pedagog.vrtic.krizevci@gmail.com
  • zamjena: Ana-Marija Nikolić, pedagog.vrtic.krizevci@gmail.com
 • Zdravstvena voditeljica: Ružica Krajcer, zdravstveni.voditelj.vrtic@krizevci.hr
 • Logopedinja: Maja Krušić, logoped.vrtic.krizevci@gmail.com
 • Tajnica-blagajnica: Vesna Babić, tajnistvo.vrtic@krizevci.hr
 • Računovotkinja: Emanuela Rački
 • Kuharice: Marijana Podhraški, Draženka Konfic i Gordana Lugomer
 • Domar: Krešimir Novosel
 • Pralja – švelja: Štefica Ivanušić
 • Spremačice: Goranka Velić, Danijela Poharc, Mirjana Katana