Zaposlenici

 

 • Odgojitelji: Martina Bajrić, Ivona Bajsić (zamjena za porodiljni dopust), Ranka Čubić – Habijanec, Jasna Đanić – Dvorski, Martina Dvečko,  Ksenija Feltrin, Romana Guzalić, Božica Hrlec, Mirjana Gregurek, Danijela Jagodić, Dragica Kemenović, Valentina Kemenović, Marina Filipčić, Marija Krušić, Zorica Martinac, Zlatica Matoić, Kristina Paić,  Martina Požgaj, Ana Škvorc, Jelena Tenodi – Vertuš, Mirela Marenčić – Zenta
 • Medicinske sestre: Vesna Kofler, Vesna Povrženić, Vesna Sopić
 • Ravnatelj: Katarina Ivković-Balint, ravnatelj.vrtic@krizevci.hr
 • Pedagog: Ljiljana Kump, pedagog.vrtic@krizevci.hr
 • Zdravstveni voditelj: Ružica Krajcer, zdravstveni.voditelj.vrtic@krizevci.hr
 • Logoped: Maja Krušić, logoped.vrtic@krizevci.hr
 • Tajnica-blagajnica: Vesna Babić, tajnistvo.vrtic@krizevci.hr
 • Kuharice: Marijana Podhraški, Draženka Konfic, Nada Petrek
 • Domar: Krešimir Novosel
 • Pralja – švelja: Danica Vuković
 • Spremačice: Marija Šalić, Đurđa Bedoić, Štefica Ivanušić

U jednoj odgojnoj skupini rade dvije odgojiteljice – jedna prije podne, jedna poslije popodne. U vrijeme kada djeca odlaze u šetnje, borave na igralištu, te u vrijeme održavanja priredbe i sl., te za vrijeme ručka, rade dvije odgojiteljice.