Zaposlenici

 

 • Odgojitelji: Ranka Čubić – Habijanec, Jasna Đanić – Dvorski,  Martina Denžić, Martina Dvečko, Marija Falat (zamjena za porodiljni dopust), Ksenija Feltrin, Romana Guzalić, Božica Hrlec, Katarina Ivković – Balint, Danijela Jagodić, Dragica Kemenović, Valentina Kemenović, Marina Kic, Marija Krušić, Zorica Martinac, Zlatica Matoić, Kristina Paić,  Martina Požgaj Palić, Ana Škvorc, Jelena Tenodi – Vertuš, Mirela Marenčić – Zenta
 • Medicinske sestre: Vesna Kofler, Vesna Povrženić, Vesna Sopić,
 • Ravnatelj: Mirjana Gregurek, ravnatelj.vrtic@krizevci.hr
 • Pedagog: Ljiljana Kump, pedagog.vrtic@krizevci.hr
 • Zdravstveni voditelj: Ružica Krajcer, zdravstveni.voditelj.vrtic@krizevci.hr
 • Logoped: Ozana Jurić, logoped.vrtic@krizevci.hr
 • Tajnica-blagajnica: Vesna Babić, tajnistvo.vrtic@krizevci.hr
 • Kuharice: Marijana Podhraški, Draženka Konfic, Nada Petrek
 • Domar: Krešimir Novosel
 • Pralja – krojačica: Danica Vuković
 • Spremačice: Marija Šalić, Đurđa Bedoić, Štefica Ivanušić

U jednoj odgojnoj skupini rade dvije odgojiteljice – jedna prije podne, jedna poslije popodne. U vrijeme kada djeca odlaze u šetnje, borave na igralištu, te u vrijeme održavanja priredbe i sl., te za vrijeme ručka, rade dvije odgojiteljice.